Nyt Skolebørn på vej

Nyt Skolebørn på vej

Til sommer relancerer Skole og Forældre landsorganisationens blad Skolebørn. Det nye blad bliver på ca. 36 sider - altså væsentligt større end i dag - og i magasinformat.

Det vil udkomme fire gange om året og som noget nyt vil alle forældre på medlemsskolerne kunne læse bladet som e-magasin - helt uden ekstra omkostninger for den enkelte medlemsskole.

Det relancerede Skolebørn udkommer første gang før sommerferien 2013.  

Det nye magasin vil, ligesom det nuværende blad, fortsat blive sendt i en trykt version til de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne.

Det sidste Skolebørn i nuværende format udkommer til marts i uge 10.

Baggrunden for ændringerne er et ønske fra Skole og Forældre om at få en bedre kontakt til den almindelige skoleforælder og også lave mere emneorienteret stof til skolebestyrelsesmedlemmer. En brugerundersøgelse fra sidste år viste desuden, at et flertal af medlemmerne foretrækker færre, men mere fyldige udgaver af Skolebørn. Skole og Forældre kan samtidig spare penge på porto og tryk ved at reducere antallet af numre.

For yderligere information kontakt Lizzi Ege Johansen, lej@skole-foraeldre.dk eller telefon 33 86 02 04.
 

Bliv medlem her

 

Udgivet den

10. juni 2011

af

Læs også

15.04.21
Tre ud af fire folkeskoler mangler penge næste skoleår
Ny undersøgelse viser, at tre ud af fire skolebestyrelsesformand vurderer, at der er for få penge på budgettet på deres skole for det kommende...
04.03.21
Folkeskolerne udfordres af skolevægring og forældre savner at blive hørt
Ny årsrapport fra Forældrerådgivningen viser, at folkeskolerne har svært ved at håndtere komplekse sager med skolevægring.